Bản vá bảo mật WordPress 3.4.1 được phát hành

Một phiên bản WordPress mới vừa được phát hành cách đây không lâu. Chính thức nâng phiên bản WordPress lên WordPress 3.4.1.

Wordpress 3.4.1 500x199 Bản vá bảo mật WordPress 3.4.1 được phát hành

WordPress 3.4.1 là một bản vá bảo dưỡng và bảo mật cho WordPress. Phiên bản mới này đã vá 18 lỗi bug được phát hiện trong phiên bản WordPress 3.4 được phát hành cách đây hơn 2 tuần.

Phiên bản WordPress 3.4.1 này còn vá nhiều lỗi bảo mật khác. Andrew Nacin thay mặt cho nhóm phát triển WordPress cho biết các lỗ hổng bảo mật này có khả năng được sử dụng để tiết lộ thông tin của trang web.

Danh sách 18 lỗi bug trong WordPress 3.4

  • Sửa chữa vấn đề các page template của WordPress theme đôi khi không hoạt động
  • Giải quyết vấn đề cấu trúc liên kết của Category
  • Xử lý tốt hơn cho các WordPress plugin và theme tải JavaScript không đúng cách
  • Thêm khả năng hỗ trợ sớm cho việc tải hình ảnh trên các thiết bị chạy iOS 6
  • Cho phép một kỹ thuật thường được sử dụng bởi các plugin để phát hiện một network-wide activation.
  • Tương thích tốt hơn cho các máy chủ sử dụng các phiên bản PHP (5.2.4, 5.4) hoặc với các thiết lập không phổ biến (safe mode, open_basedir), đã gây ra cảnh báo hoặc trong một số trường hợp ngăn chặn các email được gửi đi.

Do đây là bản vá bảo mật nên afublog.com khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản WordPress 3.4.1 này càng sớm càng tốt.

WordPress 3.4.1 hiện có sãn để tải về tại latest.zip.

afublog.com khuyên bạn nên cập nhật dữ liệu trước khi thực hiện việc nâng cấp.